Zuzendaria: Virginia Lacarra

https://www.linkedin.com/in/vlacarra/

Impartidores:  
M. Elvira González Aguado
M. Mar Pérez Gómez
Nerea Terán Vergara
Carlos Puerta SesmaMatematika oposizioetan hautagai aurkezteko asmoa duten matematika irakasleen ahalmen eta trebetasunak garatzeko ekimena eta baita alderdi didaktikoetan, matematikoetan eta problemen ebazpenenkoetan aurrera pausoak emateko ere.

Dinamizatzaileak: José Luis Ramos San Julián eta José Manuel López Irastorza

Directores:
José Sáez Olmos
Carmen Caravaca Llamas

Directora:
Mª Elvira González Aguado

Zuzendaria: Virginia Lacarra

https://www.linkedin.com/in/vlacarra/